Bidra till spelforskningen!

Har du spelat om pengar det senaste året? Då kan du vara med i en studie och svara på webbenkäter och få två biobiljetter som tack.

jag vill veta mer
Den här pågående forskningsstudien genomförs på Karolinska Institutet.

Den här pågående forskningsstudien genomförs på Karolinska Institutet.

Du kan vara med i studien om du är över 18 år och har spelat om pengar det senaste året.

Om du vill vara med i studien svarar du först på två webbenkäter (knappen nedanför leder till frågeformulären). Vissa  som deltar blir också kontaktade för att delta i en kort telefonintervju om spelande. Alla som slutför studien får två biobiljetter.

jag vill veta mer